Договір надання послуг

Послуги – це ключова частина багатьох видів бізнесу, тому грамотне юридичне оформлення надання послуг допоможе компанії чи самозайнятій особі захистити себе від ризиків обману з боку клієнтів, судових витрат та втраченого часу.

Найкращим інструментом оформлення взаємовідносин між компанією, яка надає послуги та покупцем послуг, є договір надання послуг. За допомогою договору надання послуг компанія працює у правовому полі з клієнтом та може у будь-який момент захистити свої права у досудовому та судовому порядку.

Ми хочемо розповісти про особливості договору надання послуг та його підводні камені:

1) Сторони договору надання послуг. Сторонами у договорі надання послуг є замовник (той, хто замовляє послуги) та виконавець (той, хто надає послуги замовнику) При складанні договору надання послуг обов’язково потрібно зазначати ідентифікаційні дані сторін, наприклад:

 • Для юридичних особі: повне найменування, код ЄДПРОУ, директор, а в кінці договору потрібно зазначити і банківські реквізити, засоби зв’язку, систему оподаткування та місцезнаходження;
 • Для фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код, паспорт, а в кінці договору потрібно зазначити адресу проживання, засоби зв’язку та банківський рахунок.

2) Предмет договору надання послуг. Предмет договору надання послуг – це чіткий перелік послуг, які надаються замовнику послуг. У предметі договору надання послуг обов’язково потрібно зазначити:

 • чіткий перелік та опис кожної послуги;
 • скільки годин буде надаватися кожна послуг;
 • хто буде надавати послуги (сам виконавець чи він може передоручити комусь іншому надати послуги замовнику);
 • де будуть надаватися послуги. Послуги можуть надаватися в офісі / приміщенні замовника чи виконавця або в місці, де домовляться сторони у договорі надання послуг;

Якщо предмет послуг є дуже великий або кожна послуга потребує детального опису, то предмет договору можна викласти у додатковій угоді, яка буде рахуватися невід’ємною частиною договору надання послуг.

3) Строк надання послуг. В договорі обов’язково потрібно зазначити строк надання послуг. Також можна зазначити, скільки часу виконавець надає одну послугу і в якому порядку. Обов’язково потрібно зазначити дату початку надання послуг, а також дату закінчення надання послуг. Якщо строк надання послуг зазначений у днях, то обов’язково потрібно зазначити, чи це календарні дні чи робочі, адже у разі, якщо виконавець пропустить строк надання послуг, він може трактувати строк надання послуг у календарних днях, навіть якщо ви на словах домовлялися у робочих днях.

4) Оплата послуг. За договором надання послуг оплата послуг повинна здійснюватися у національні валюті – гривні. Сторони можуть зробити еквівалент і прив’язати суму послуг до курсу долара або євро, але розрахунок має здійснюватися лише гривнею. Також оплата послуг може відбуватися за такими схемами:

 • Передоплата. Оплата послуга здійснюються замовником, наприклад протягом 10 календарних днів після підписання договору, а виконавець за цей час вже виконує послуги;
 • Оплата по частинах. Ця схема передбачає, що замовник оплачує частинами послуги, які вже надані виконавцем. При цій схемі краще під кожну послугу робити окремий акт надання послуг, адже це спростить ведення бухгалтерської документації;
 • Постоплата. Така схема передбачає, що замовник здійснює оплату лише після того, як виконавець надасть всі послуги і сторони підпишуть акт приймання-передачі наданих послуг.

У будь-якому випадку сторони також мають домовитися як обчислюється оплата послуг. Сторони можуть використовувати робочі або календарні дні і значення для ефективності договору це не має.

5) Приймання-передачі послуг. У договорі потрібно прописати, в який строк виконавець має повідомити замовника про надання всіх послуг та надати акти приймання-передачі наданих послуг та рахунки для оплати для виконавця. Варто прописати у договорі процедуру, коли замовника не влаштовують надані послуги та строки для виправлення недоліків наданих послуг;

6) Відповідальність сторін за договором надання послуг. Дієвим механізмом виконання зобов’язань за договором надання послуг є розділ відповідальності сторін у разі порушення зобов’язання оплати послуг, прострочення надання послуг, розголошення конфіденційної інформації, неякісного надання послуг. Коли юрист складає послуги, він повинен наперед прорахувати можливі ризики порушення зобов’язань та зазначити відповідальність сторін у разі порушення умов договору, яка має бути відповідною ціні договору, характеру надання послуг, а також прав та обов’язків, які отримує сторона договору;

7) Договором надання послуг також варто зазначити такі розділи як:

 • конфіденційність інформації, отриманої під час виконання договору;
 • вирішення спорів;
 • форс-мажорні обставини та інші умови, які характерні для того чи іншого виду надання послуг.

Юристи Юридичної компанії Semeriak law firm складуть юридично-грамотний договір надання послуг для нашого клієнта та позбавлять його від переживань можливого порушення договору з сторони контрагента.

З турботою про Вас, Юридична компанія Semeriak law firm!