Договір NDA або чому краще тримати язика за зубами

Вже всім відома фраза Натана Ротшильда — «Хто володіє інформацією, той володіє світом» –  є доволі актуальною для компанії, модель роботи (виробництво), інформація та клієнти якої в жодному разі не мають попасти у руки конкурентів або навіть простих людей. Для забезпечення збереження такої інформації компанії використовують Договір NDA (Non-disclosure Agreement, Угода про нерозголошення).

Договір NDA – це перш за все інструмент для будь-якої компанії, за допомогою якого компанія забезпечує зберігання інформації та не допускає витоку конфіденційної інформації своїми співробітниками. 

Сторони укладають договір NDA з метою забезпечення конфіденційності, запобігання незаконного розкриття або іншого несанкціонованого використання конфіденційної інформації та комерційних таємниць, обмеження конкуренції. Для досягнення цілей цього Договору Співробітник бере на себе ряд зобов’язань, передбачених договором NDA. 

Особливості договору NDA в Україні:

1.Почати потрібно з найпростішого – це дата укладення договору та строк на який укладений договір. Юристи Semeriak Law Firm зазначають, що договір можна підписати перед тим, як працівник приступає до обов’язків, наприклад разом з підписанням трудового договору або вже під час роботи у компанії. Важливо також зазначити, що якщо працівник до підписання договору NDА вже розголосив якусь інформацію, то про це потрібно повідомити і зробити окремий пункт у договорі або укласти додаткову угоду.
Щодо строку договору то тут краще зазначити саме строк дії зобов’язання щодо розголошення тієї чи іншої інформації, наприклад строк дії зобов’язання щодо нерозголошення клієнтів компанії становить 1 рік, а строк дії зобов’язання щодо нерозголошення процесу виробництва є безстроковим, тому на це потрібно звертати увагу;

2.Обсяг договору NDА, тобто цим розділом роботодавець зазначає обсяг інформації, яка не повинна розголошуватися працівником компанії. До такої інформації може належати:

  • відомості про ефективність основної діяльності; відомості про плани розвитку та інших комерційних планах, відомості про перспективні методи управління, майбутні зміни організаційної структури, в тому числі організаційно-правової форми, майбутні зміни в організації виробництва, майбутні зміни штату працівників;
  • у сфері фінансів: відомості, що розкривають планові та фактичні показники фінансового плану; вартість майна та його склад; банківські рахунки та платежі;
  • у сфері контрактів і договорів: умови платежів і альтернативні схеми розрахунків; використовувані платіжні системи та методи оплати, очікувані обсяги комерційної діяльності та плани розвитку, відомості про наради;
  • у сфері безпеки: інформація, що стосується паролів і доступів, які використовувалися в роботі у період роботи працівника в компанії; відомості, що становлять комерційну таємницю партнерів, отримані на довірчій основі;
  • у сфері маркетингу, в сфері об’єктів інтелектуальної власності, документообігу та іншої інформації, яка на думку компанії не підлягає розголошенню.

3.Що являється порушенням договору NDА? Порушенням договору є будь-який витік інформації, яка передбачена п. 2, третім особам з вини (прямого умислу) або необережності працівника. Тобто тут потрібно розрізняти, коли працівник сам і навмисно передав інформацію вашим конкурентам, а коли він зробив це із необережності, наприклад працівник забув папку з документами компанії на переговорах з вашими конкурентами, що призвело до розголошення інформації. Незалежно від того, в який саме спосіб інформація була розголошена, працівник несе відповідальність перед компанією за порушення умов договору.

4.Відповідальність працівника за договором NDА. У цьому розділі юристи Semeriak Law Firm зазначають, що у договору NDА краще прописувати різну відповідальність, наприклад відповідальність за розголошення інформації у сфері фінансів передбачає штраф у розмірі 100 000 гривень, а відповідальність за розголошення інформації у сфері процесу виробництва чи клієнтської бази становить 300 000 гривень. Тобто відповідальність має відповідати реальним втратам компанії від такого порушення для ефективного судового стягнення штрафу з працівника.

Юридична компанія Semeriak Law Firm має великий досвід захисту конфіденційної інформації своїх клієнтів та захисту їхніх прав та інтересів у разі розголошення конфіденційної інформації працівниками клієнта.

З турботою про Вас, Юридична компанія Semeriak Law Firm!