Замовити статут ТОВ у Львові

Для більшості людей статут товариства з обмеженою відповідальністю не є документом, який має велике значення для діяльності компанії. Однак, таке ставлення до даного документи є помилковим та часто згубним для діяльності компанії, особливо коли у компанії декілька засновників.
У цій статті ми дамо відповіді на питання: «Чому потрібно готувати Статут ТОВ?», «Як правильно оформити статут ТОВ?» та «Які наслідки неправильного оформлення статуту ТОВ?».

Перш за все потрібно зрозуміти, що таке статут ТОВ та яке його значення у діяльності товариства. Статут ТОВ – це документ, який закріплює правила управління та діяльності компанії між засновниками (учасниками) ТОВ. Дуже часто між учасниками товариства виникають конфлікти, особливо коли компанії приносять значні прибутки. Ось чому правильне оформлення правил управління товариством між учасниками є настільки важливим.

Що необхідно зазначити у статуті ТОВ?

Закон України “Про ТОВ і ТДВ” закріплює основну інформацію, яка маю містити у статуті ТОВ:

 1. Назва товариства;
 2. Долі або частки учасників товариства;
 3. Права та обов’язки учасників товариства;
 4. Порядок управління товариством;
 5. Порядок обрання директора товариства та його звільнення;
 6. Особливу увагу потрібно приділити порядку прийняття рішень загальних зборів товариства;
 7. Порядок виплати дивідендів між учасниками товариства;
 8. Порядок продажу частки учасника товариства;
 9. Порядок формування статутного капіталу;
 10. Інші умови.

Оскільки статут перш за все є домовленістю між учасниками товариства, то для його правильного оформлення потрібно обговорити всі вищезазначені моменти та дійти згоди. Під час цього або вже після ви можете звернутися до юриста Semeriak Law firm для грамотного оформлення статуту вашого товариства.

Рекомендації щодо оформлення статуту ТОВ

 • чітко домовтеся про долі учасників товариства. Це матиме важливе значення у разі вирішення спірних ситуацій та рішень загальних зборів товариства;
 • домовтеся, щоб всі учасники мали рівні права, незалежно від того, який відсоток частки учасника у статуті товариства;
 • коли йде мова про порядок управління товариством, то це означає те, як саме будуть прийматися рішення з найважливіших питань Товариства, наприклад: які питання може вирішувати директор товариства, а які питання належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; потрібно вирішити, які будуть органи управління товариством, а також порядок скликання загальних зборів товариства;
 • порядок прийняття рішень загальних зборів учасників. У законі вказано, що кожний учасник на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі. В статуті товариства потрібно зазначити, скільки потрібно голосів для прийняття того чи іншого питання, наприклад: для прийняття рішення, щодо обрання директора товариство потрібно 90 % всіх голосів учасників товариства, тощо;
 • порядок виплати дивідендів учасникам Товариства. Потрібно зазначити, в який період та в яких сумах чи пропорціях виплачуються дивіденди товариства;
 • у статуті потрібно зазначити, як буде здійснюватися продаж частки одного учасника у статутному капіталі товариства. Учасники можуть домовитися, що вони мають переважне право на купівлю частки учасника у разі продажу. Також учасники можуть домовитися, що таке право не буде застосовуватися відповідно статуту товариства.
 • інші умови, які потребують уваги. Загалом умов, на які потрібно звернути увагу, є більше 50 і в даній статті неможливо розповісти про кожну з них, тому ми рекомендуємо вам звернутися до юриста Semeriak Law firm за консультацією та розробленням статуту товариства.

Юридична компанія Semeriak Law firm допоможе вам розробити статут для вашого товариства та захистить ваші інтереси перед іншими учасниками товариства.

З турботою про Вас, Юридична компанія Semeriak Law firm!